مقایسه دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی لثه بعد از انجام جراحی

لازمه پروسه التیام، پیشگیری از عفونت زخم و آلودگی های باکتریایی ناحیه جراحی (پریودنتال، ایمپلنت) و ایجاد یک محیط مطلوب است. در مراح...

ادامه مطلب