پر کردن دندان با مواد سیاه

پر کردن دندان با مواد سیاه [نحوه ترمیم با آمالگام]

پر کردن دندان با مواد سیاه یکی از ابهامات بیماران در هنگام نیاز به ترمیم دندان ها است. در این مقاله در مورد مواد سیاه یا آمالگام صحبت می کنیم.

ادامه مطلب