هشدار مسمومیت با الکل صنعتی (متانول)

اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار درمورد استفاده از الکل صنعتی و یا متانول برای ضدعفونی ومسمومیت ناشی از متانول ستاد مرکزی اطالع رسانی...

ادامه مطلب

نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی در تماس با بیماران مبتلا به کرونا

نحوه استفاده ازوسایل حفاظت فردی در افراد درتماس با بیماران مقدمه با توجه به اهمیت موضوع و میزان شیوع زیاد کرونا ویروس، در این راه...

ادامه مطلب

خلاصه ویژگی های محلول ضدعفونی کننده سطوح”سایاسپت اچ پی” و “سپتی سورفیس” در مقایسه با محلول های مشابه

خلاصه ویژگی های محلول ضدعفونی کننده سطوح"سایاسپت اچ پی" و "سپتی سورفیس" در مقایسه با محلول های مشابه  این ترکیب حاوی ترکیبات آمونی...

ادامه مطلب

مقایسه اثر بخشی کلرهگزیدین و ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی در محصولات ضدعفونی کننده دست

"مقایسه اثر بخشی کلرهگزیدین و ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی در محصولات ضدعفونی کننده دست" اهمیت رعایت بهداشت دست در پیشگیری از شیوع ...

ادامه مطلب

مزایای استفاده ازترکیبات بر پایه کلرهگزیدین جهت ضدعفونی پوست

مزایای استفاده ازترکیبات بر پایه کلرهگزیدین جهت ضدعفونی پوست استفاده از ترکیبات آنتی سپتیک به منظور ضدعفونی و به حداقل رساندن میزا...

ادامه مطلب