مقالات تخصصی

انواع پروگنوز پریودنتالی

در اینجا به بررسی چگونگی تقسیم بندی پروگنوزهای پریودنتال می پردازیم و همچنین چگونه تشخیص دهیم دندان بیمار از لحاظ پریودنتال قابل نگهداری هست یا خیر.

 

تقسیم بندی اول پروگنوز پریودنتال:

در گذشته تقسیم بندی بر اساس مطالعات ارزیابی Tooth mortality صورت می گرفت که شامل خوب(good) ٬ متوسط (fair) ٬ضعیف( poor) ٬ مشکوک( questionable) و ناامید کننده ( hopeless) بود.

  1. خوب: کنترل فاکتور های اتیلوژیک و ساپورت پریودنتال کافی جهت اطمینان از اینکه دندان توسط بیمار و پزشک قابل نگهداری است.
  2. متوسط: تقریبا 25 درصد attachment loss و یا درگیری فورکا کلاس یک (ضایعه ای با عمق و محل مناسب که اجازه نگهداری را به بیمار با همکاری خوب میدهد).
  3. ضعیف: درصد attachment loss و درگیری فورکا کلاس دو ( محل و عمق ضایعه منجر به امکان نگهداری دندان اما با مشکل میشود).
  4. مشکوک: بیش از 50 درصد ٬attachment loss نسبت تاج به ریشه ضعیف٬ شکل ریشه نامناسب٬ درگیری فورکا کلاس دو با دسترسی مشکل یا کلاس سه٬ لقی بزرگتر از گرید دو و تقارب ریشه ها.
  5. ناامید کننده: فاقد attachment loss کافی جهت حفظ سلامتی و راحتی و فانکشن دندان.

 

تقسیم بندی دوم پروگنوز پریودنتال:

تقسیم بندی دیگر براساس احتمال کسب ثبات در اجزا ساپورت کننده پریودنتال توسط kwok و caton بیان شد که براساس احتمال پیشرفت بیماری در ارتباط با فاکتور های سیستمیک و موضعی است:

  1. مطلوب: درمان جامع پریودنتال و فاز نگهدارنده منجر به ثبات وضعیت دندان میشود و از دست رفتن آتی ساپورت پریودنتال غیر محتمل است.
  2. مشکوک: فاکتور های موضعی یا سیستمیک موثر در وضعیت پریودنتال دندان ممکن است قابل کنترل باشد یا نباشد. اگر قابل کنترل باشد درمان جامع منجر به ثبات وضعیت پریودنتال میشود و در غیر این صورت تخریب آتی پریودنتال ممکن است رخ دهد.
  3. غیرمطلوب: فاکتور های موضعی یا سیستمیک موثر در وضعیت پریودنتال قابل کنترل نیستند. غیر محتمل است که درمان جامع پریودنتال و فاز نگهدارنده از تخریب پریودنتال جلوگیری کند.
  4. ناامیدکننده: دندان باید کشیده شود.

 

نکته: فقط پروگنوز های ٬good ٬fair٬ hopeless میتوانند با صحت منطقی پابرجا بمانند.

 

گردآوری: گروه تحقیق  و پژوهش آنتوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *