تغذیه در ماه مبارک رمضان و پیشگیری از بیماری کووید ۱۹

تغذیه در ماه مبارک رمضان و پیشگیری از بیماری کووید 19 نقش تغذيه در تقويت سیستم ايمنی بدن: رعایت اصول صحیح تغذیه تاثیر مهمی در تقو...

ادامه مطلب

پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در دندانپزشکی

پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در دندانپزشکی ویروس کرونا که امروزه در جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌ کنیم بیماری جدید و قابل انتقال...

ادامه مطلب

چگونه از دندان خود در مقابل کرونا محافظت کنیم

چگونه از دندان خود در مقابل کرونا محافظت کنیم فارس نوشت: متخصص دهان و دندان با تأکید بر رعایت بیشتر بهداشت دهان و دندان با توجه ...

ادامه مطلب

راهنمای تغذیه پرسنل بیمارستان برای تقویت سیستم ایمنی در مواجهه با ویروس کرونا

راهنمای تغذیه پرسنل بیمارستان برای تقویت سیستم ایمنی در مواجهه با ویروس کرونا بین شیفت های کاری حتما خواب و استراحت کافی داشته باش...

ادامه مطلب

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز و مطب های دندانپزشکی – پیشگیری از کرونا

مقدمه شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال اینویروس هنوز بهطور دقیق مشخص نشده است و...

ادامه مطلب

فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه ها – پیشگیری از کرونا

مقدمه شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال اینویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشدهاست...

ادامه مطلب

فاصله گذاری اجتماعی در گروه حمل و نقل – پیشگیری از کرونا

مقدمه شناسایی راههای انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راه های انتقال اینویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده ا...

ادامه مطلب

پیشگیری از کرونا در مراقبین بهداشتی

راهنمای پیشگیری و کنترل(19-COVID )کروناویروس:مراقبین و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی 1-دامنه کاربرد این راهنما توسط گروه بهداشتحرفها...

ادامه مطلب

سلامت روان در بحران، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی

سلامت روان در بحران، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی کار کردن در شرایط بحران برای گروهی همزمان چالشبرانگیز و رضایتبخش است. مسائل زیادی...

ادامه مطلب

12